Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92
Prywatne Gimnazjum nr 1
   Kronika Szkoły
 

Strona główna

Nasze osiągnięcia

Kadra nauczycielska

Uczniowie

Piknik Charytatywny

Wyniki/Rankingi

Kronika Szkoły

Galeria zdjęć
Gazetka szkolna

Biuletyn Gimnazjalny

RODO


Szkołą z klasą - Prywatne Gimnazjum nr 1


Kronika Szkoły


Historia

Szkoła została powołana do życia w dniu 14 czerwca 1994 roku wpisem do ewidencji szkól niepublicznych w Kuratorium Oświaty w Warszawie jako Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 92. W roku reformy szkolnej dołączyło do niej Prywatne Gimnazjum Nr 1 wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Warszawa - Wawer pod datą 24 maja 1999r. Z roku na rok przybywało uczniów. Obecnie do szkoły podstawowej uczęszcza ponad dwukrotnie więcej dzieci niż w roku otwarcia szkoły. Od 2001 roku Szkoła ma swoją siedzibę w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Patriotów 347. Przestronne, wygodne sale lekcyjne, dobrze wyposażone pracownie, pełnowymiarowa sala gimnastyczna zapewniają uczniom i nauczycielom dogodne warunki pracy.

Tradycja

Naszą tradycją stały się uroczyste spotkania całej społeczności szkolnej z rodzicami, przedstawicielami władz lokalnych i środowiska. W grudniu urządzamy Świąteczny Piknik Charytatywny, który jest okazją do prezentacji osiągnięć uczniów w różnych dziedzinach, ich wszechstronnych zainteresowań, umiejętności i wiedzy zdobytych na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Wcześniej ustalamy hasło imprezy, wokół którego koncentrują się przygotowania. Na sali gimnastycznej odbywają się występy, później wszyscy odwiedzają stoiska tematyczne przygotowane przez poszczególne klasy, degustują przygotowane w kuchni szkolnej potrawy. Dochód ze sprzedaży prac plastycznych, ozdób świątecznych, upominków oraz z aukcji cennych przedmiotów podarowanych przez rodziców zostaje w całości przeznaczany na cele charytatywne.

Do stałych imprez w kalendarzu szkolnym należą: ślubowanie klas I, obchody Dnia Edukacji Narodowej, Pokaz Talentów, akademie z okazji świąt narodowych, koncerty muzyczne, spotkania z podróżnikami, dyskoteki szkolne.

Wycieczki

Nie brakuje w naszym gimnazjum interesujących, mądrze zaplanowanych wycieczek - takich, które cieszą z powodu wspólnie spędzanego czasu, ale i uczą. Właściwie przez cały rok planowane są kilkugodzinne wyjścia lub jednodniowe wyjazdy, dostosowane do wieku uczestników i wymagań programowych. Nasi uczniowie odwiedzają wystawy sztuk pięknych, uczestniczą w lekcjach w Muzeum Narodowym i Zamku Królewskim. Biorą udział w zajęciach w pracowni ceramicznej. Nauczyciele stwarzają warunki, by ich wychowankowie stali się aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego. Do szczególnie ważnych należą wspólne wieczorne wyjścia do teatru, w których chętnie uczestniczą nie tylko uczniowie, ale i rodzice. Podczas jednodniowych wyjazdów uczniowie zwiedzają swoje miasto i okolice. Do ciekawych pomysłów edukacyjnych należą np. wycieczki "Po Warszawie - śladami Zośki, Alka i Rudego" czy na Lubelszczyznę - do Kozłówki i na Majdanek. Wiosną każda klasa wybiera się na kilkudniową wycieczkę - krajową czy zagraniczną. W ostatnim czasie odwiedziliśmy m.in. Danię, Czechy, Słowację i Litwę.

Sukcesy

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 92 i Prywatne Gimnazjum Nr 1 otrzymały w 2003 roku tytuł "Szkoły z Klasą". Jesteśmy świadomi wynikających z tego faktu obowiązków, ale mamy też pewność, że każdy dzień wspólnej nauki i zabawy potwierdza nasze prawo do szczycenia się tym tytułem.

Rok szkolny 2009/2010 był szczególnym sukcesem uczniów klas trzecich gimnazjum. Z wynikiem ogólnym 87.65 punktów uplasowali się na drugim miejscu w rankingu najlepszych szkół w Warszawie. Wynik testu matematyczno-przyrodniczego - 45.50 pkt. pozwolił im zająć pierwsze miejsce, a humanistycznego 42.15 pkt. piąte miejsce w Warszawie. W dalszym ciągu uczniowie trzecich klas gimnazjum uzyskują z egzaminów zewnętrznych wysokie wyniki, dzięki którym szkoła znajduje się w pierwszej dziesiątce rankingu najlepszych warszawskich gimnazjów.

Możemy pochwalić się osiągnięciami w różnych konkursach i zawodach. Z roku na rok przybywa laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz innych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej. Rokrocznie w grupie wyróżnionych w gminnym konkursie recytatorskim "Warszawska Syrenka" znajduje się kilkoro naszych uczniów. Nagrody główne oraz czołowe miejsca na ogólnopolskich przeglądach i festiwalach twórczości teatralnej zdobywa szkolny teatr "GLAN". Nasi uczniowie sięgają po laury sportowe uzyskując tytuły mistrzów i vicemistrzów gminy w piłce siatkowej, biegach przełajowych oraz tytuły mistrzów i vicemistrzów Polski w pływaniu. Ciężka praca przynosi owoce, a te smakują znakomicie...

Szerzej na zakładce NASZE OSIĄGNIĘCIAPrywatne Gimnazjum nr 1 ul. Patriotów 347
04-760 Warszawa
Copyright © 2012-2019 | Powered by Yancoon Lagoon